Skip to content
Home » รู้จักกับ สีเทอร์โมพลาสติก เทคโนโลยีสีที่ตอบโจทย์การตีเส้นจราจร

รู้จักกับ สีเทอร์โมพลาสติก เทคโนโลยีสีที่ตอบโจทย์การตีเส้นจราจร

สีเทอร์โมพลาสติก เทคโนโลยีสีที่สามารถเปลี่ยนแปลงสีตามอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมได้อย่างละเอียดอ่อน การใช้สีเทอร์โมพลาสติกได้รับความนิยมในหลากหลายแวดวง ตั้งแต่อุตสาหกรรม, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ศิลปะ, สินค้าตกแต่ง, และหนังสือเล่ม ถึงงานวิทยาศาสตร์และการทดลองที่ต้องการการตรวจวัดอุณหภูมิอย่างแม่นยำ รวมไปถึงใช้ในการตีเส้นจราจรบนท้องถนน ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันอีกด้วย สีเทอร์โมพลาสติกให้ความสะท้อนกับความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยเปลี่ยนสีตั้งแต่สีหนึ่งไปสู่อีกสีหนึ่ง เป็นเทคโนโลยีที่ท้าทายและน่าสนใจที่นำเสนอประสบการณ์การใช้ชีวิตที่น่าทึ่งและไม่เหมือนใคร

สีเทอร์โมพลาสติก คืออะไร ?

สีเทอร์โมพลาสติก คือ เทคโนโลยีสีที่มีความพิเศษที่น่าทึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสีตามอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ การทำงานของสีเทอร์โมพลาสติกพื้นฐานอยู่บนหลักการของสารส่วนผสมสีที่สามารถเปลี่ยนสีเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ สีเทอร์โมพลาสติกมีหลายลักษณะ ตั้งแต่สีที่สว่างไปจนถึงสีที่มืด และสามารถเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วหรือช้าลงตามอุณหภูมิ การนำเสนอสีที่เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิทำให้สะดุดตาและน่าทึ่งมากยิ่งขึ้น ความสนุกของสีเทอร์โมพลาสติกอยู่ที่ความไม่ซ้ำซ้อน และมีความสามารถในการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างชัดเจน ในการใช้งาน เทคโนโลยีสีเทอร์โมพลาสติกได้รับความนิยมในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสีผสม, อุตสาหกรรมฉลากสินค้า, งานพิมพ์และโฆษณา ซึ่งทำให้เราสามารถเห็นพลังและความสามารถของสีเทอร์โมพลาสติกในการตรวจวัดและปรับปรุงอุณหภูมิในสิ่งต่างๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน

ส่วนประกอบที่สำคัญของสีเทอร์โมพลาสติก

  • เรซิ่น หรือ เทอร์โมพลาสติก ทำหน้าที่เป็นสารยึดส่วนผสมต่างๆ กับพื้นผิว
  • ผงสี สีที่นิยมใช้ คือสี ขาว และเหลือง เนื่องจากเป็นสีหลักในการ ตีเส้นแบ่งช่องจราจร และทำลูกศรบอกทิศทางการจราจร อาจจะมีสีอื่น เช่นสีฟ้าสำหรับทำสัญญาลักษณ์เฉพาะ ต่างๆ เช่น ช่องจอดรถของคนพิการ เป็นต้น
  • ตัวผสมเพิ่ม เป็นสารเสริมคุณภาพของสีเทอร์โมพลาสติก ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
  • ลูกแก้ว เป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้ สีเทอร์โมพลาสติก มีคุณสมบัติสะท้อนแสง ทำให้เห็นเครื่องหมายจราจรชัดเจนในยามค่ำคืน

คุณสมบัติ ของสีเทอร์โมพลาสติก

  1. สามารถยึดติดบนพื้นผิวต่างๆ ได้ดี
  2. สะท้อนแสงเนื่องจากมีส่วนผสมของลูกแก้ว
  3. ทนแรงกระแทก
  4. ทนความร้อน ประมาณ 95-115 องศาเซลเซียส
  5. ทนต่อความเป็นด่าง ตามมาตรฐาน มอก.
รู้จักกับ สีเทอร์โมพลาสติก เทคโนโลยีสีที่ตอบโจทย์การตีเส้นจราจร

การประยุกต์ใช้สีเทอร์โมพลาสติก

การประยุกต์ใช้สีเทอร์โมพลาสติกเป็นเทคโนโลยีที่น่าทึ่งและสามารถนำมาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและสถานการณ์ต่างๆ นี่คือข้อๆ ตัวอย่างที่แสดงถึงการนำเอาสีเทอร์โมพลาสติกไปประยุกต์ใช้

1.การตีเส้นจราจร

สีเทอร์โมพลาสติกสามารถใช้เป็นส่วนประกอบในการตีเส้นบนถนนหรือตีเส้นจราจร เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง สีเทอร์โมพลาสติกจะเปลี่ยนสีเพื่อสร้างความชัดเจนแก่ผู้ขับขี่เมื่อต้องใช้ถนนในสภาพอากาศที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่

2.ป้ายจราจรและเครื่องหมายทางที่แสดงสภาพอากาศ

การใช้สีเทอร์โมพลาสติกในป้ายจราจรและเครื่องหมายทางที่สามารถเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิหรือสภาพอากาศ ช่วยให้คนในพื้นที่ทราบถึงสภาพอากาศและข้อความที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยและการนำทางที่เหมาะสม

3.บรรจุภัณฑ์ควบคู่กับสิ่งที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน

สีเทอร์โมพลาสติกสามารถนำมาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถแสดงสถานะของสินค้าภายใน เมื่อสินค้าอยู่ในอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ภาชนะกาแฟที่มีเทคโนโลยีสีเทอร์โมพลาสติกสามารถแสดงความร้อนของเครื่องดื่ม

4.เครื่องมือวัดอุณหภูมิ

สีเทอร์โมพลาสติกนำมาประยุกต์ใช้ในเครื่องมือวัดอุณหภูมิ เช่น แปรงวัดอุณหภูมิสำหรับน้ำอุ่น โดยสีเทอร์โมพลาสติกจะเปลี่ยนสีเพื่อแสดงถึงอุณหภูมิของสิ่งที่ต้องการวัด

5.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สีเทอร์โมพลาสติกสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงสถานะหรือความร้อน ตัวอย่างเช่น หน้าจอแสดงผลที่เปลี่ยนสีเมื่อตัวอุปกรณ์มีความร้อน

การนำเอาสีเทอร์โมพลาสติกไปประยุกต์ใช้นี้ เปิดโอกาสในการใช้เทคโนโลยีสีที่น่าสนุกและน่าทึ่งในทุกวงการและสถานการณ์ โดยทำให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความคุ้มค่าในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน

ติดต่อ Anukul Traffic บริษัทรับตีเส้นจาราจร เพื่อสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการตีเส้นจาราจร

เบอร์โทร: 080-222-6662, 091-886-9547, 02-115-4687
Email: anukul.traffic@gmail.com, pornpimon.nyng@gmail.com