Skip to content
Home » ทำไมคอนโดย่านทองหล่อถึงน่าลงทุน | Plus

ทำไมคอนโดย่านทองหล่อถึงน่าลงทุน | Plus

สำรวจตลาดคอนโด High rise และคอนโดใหม่พร้อมอยู่ ย่านทองหล่อ

ลักษณะโครงการส่วนใหญ่ของคอนโดทองหล่อที่พัฒนาในทำเลนี้จะเป็นรูปแบบไฮไรส์ (High Rise) โดยเน้นเรื่องการเลือกสถานที่ที่ติดถนนเส้นหลักซึ่งจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย และนับตั้งแต่ปี 2557 ได้มีโครงการพัฒนาและเปิดขายไปไม่ต่ำกว่า 22 โครงการ 3,371 ยูนิต ขายไปแล้ว 85% 

โดยปัจจุบันมีโครงการคอนโดใหม่ที่สร้างเสร็จไปเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมา จำนวน 5 โครงการ 894 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าโครงการทั้งสิ้นประมาณ 26,400 ล้านบาท และมีสัดส่วนการขายมากกว่า 65% 

“คอนโดมิเนียม” 

รูปแบบที่อยู่อาศัยยอดนิยมของพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองและมีสัดส่วนสูงกว่ารูปแบบอื่น ยิ่งไปกว่านั้นหากสามารถพัฒนาโครงการให้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหรือย่านสำคัญๆ ทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่จำกัดและหาได้ยากยิ่งกว่าทองคำ จะดึงความสนใจจากกลุ่มลูกค้าระดับไฮเอนด์ได้อย่างดี

“2 ห้องนอน” รูปแบบยอดฮิตของคอนโดน่าลงทุน ย่านทองหล่อ

ผลการสำรวจความต้องการของลูกค้าที่ซื้อคอนโดมิเนียมในย่านทองหล่อต่างให้ความสนใจคอนโดประเภท 2 ห้องนอนขึ้นไปมากขึ้น เพราะรูปแบบการอยู่อาศัยของคนในย่านนี้ทั้งผู้ซื้อและผู้เช่านิยมอยู่กันเป็นครอบครัว จากเดิมที่รูปแบบ 1 ห้องนอนเป็นกลุ่มหลักของตลาด แต่ในปัจจุบันลูกค้าของกลุ่มคอนโดมิเนียมระดับบน หันมาให้ความสนใจกับรูปแบบ 2 ห้องนอนขึ้นไปมากขึ้น 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคอนโดทองหล่อในช่วงหลังๆ มักจะพัฒนารูปแบบ 2 ห้องนอนขึ้นไปเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้สัดส่วนของห้องขนาดใหญ่ตั้งแต่ 2 ห้องนอนขึ้นไปมีสัดส่วนประมาณ 50% ของห้องทุกรูปแบบ

ทำไมคอนโดย่านทองหล่อถึงน่าลงทุน | Plus

หากพิจารณาสัดส่วนการเช่าคอนโดทองหล่อ พบว่า มีสัดส่วนผู้เช่าเป็นชาวไทย 10% และต่างชาติ 90% โดยชาวต่างชาติที่นิยมมาเช่าอาศัยในพื้นที่นี้ ได้แก่ ชาวญี่ปุ่น รองลงมาคือ ชาวเกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา โดยรูปแบบห้องที่ได้รับความนิยมและน่าลงทุนซื้อคอนโดปล่อยเช่าที่สุด คือ รูปแบบ 2 ห้องนอนขึ้นไป

ดังนั้น ด้วยศักยภาพของทองหล่อซึ่งเป็นที่นิยมและมีผู้อยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่นทั้งกลุ่มซื้อขายคอนโด และกลุ่มผู้เช่าคอนโด ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่มีดีมานด์เข้ามารองรับตลาดคอนโดห้องขนาดใหญ่ได้ดี อีกทั้งกลุ่มผู้เช่าส่วนใหญ่ในย่านทองหล่อนิยมอาศัยรวมกันเป็นครอบครัว 

ซึ่งแถบทองหล่อนั้นเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับ ทั้งออฟฟิศ อาคารสำนักงานต่างๆ โรงเรียนทั้งหลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งใกล้แหล่งธุรกิจการค้าต่างๆ ซึ่งทำให้ย่านนี้เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าชั้นดี และมีปริมาณความต้องการสูงสุด

ทองหล่อกับทิศทางราคาของคอนโดใหม่ในปัจจุบัน

คอนโดทองหล่อยังคงน่าลงทุนสำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดมิเนียมในระดับบน (คอนโด high rise) หรือระดับราคาสูงกว่า 200,000 บาท/ตารางเมตร โดยในภาพรวมราคาคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ในโซนทองหล่อราคาเปิดขายเฉลี่ยอยู่ที่ 230,000 – 250,000 บาท/ตารางเมตร 

ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าราคาขายกระโดดปรับตัวสูงขึ้นกว่า 28% จากเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา และหากเปรียบเทียบระหว่างราคาช่วงเปิดขายใหม่ (On-Sale Price) กับราคาขายรีเซล (Re-Sale Price) พบว่า ราคาขายรีเซลจะสูงกว่าราคาที่ซื้อไว้ช่วงเปิดขายใหม่โดยเฉลี่ยประมาณ 20% เลยทีเดียว

นั่นหมายความว่าการซื้อคอนโดทองหล่อเก็บไว้ในพอร์ทเมื่อเวลาผ่านไปราคารีเซลจะสูงขึ้นตามทิศทางของราคาที่ดินซึ่งมีการปรับเพิ่มทุกปี เพราะการพัฒนาโครงการใหม่ในทำเลนี้ทำได้ยากขึ้น จากข้อมูลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาโดยพิจารณาราคาคอนโดรีเซลหรือคอนโดมือสอง พบว่า มีการปรับราคาสูงขึ้นกว่าตอนเปิดตัวตั้งแต่ 28-88% 

ซึ่งโครงการที่มีราคาเฉลี่ยปรับขึ้นจากตอนเปิดตัวสูงที่สุด คือ โครงการ Quattro by Sansiri โดยปรับขึ้นสูงที่สุดถึง 88% รองลงมา คือ โครงการ HQที่ราคาปรับขึ้นถึง 73%

ทำไมคอนโดย่านทองหล่อถึงน่าลงทุน | Plus

โดยราคารีเซลหรือคอนโดมือสองทองหล่อ แบบ 1 ห้องนอน ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 173,200 บาท/ตารางเมตร ราคารีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 240,750 บาท/ตารางเมตร 2 ห้องนอน ราคาเปิดตัวอยู่ที่ 149,600 บาท/ตารางเมตร ราคารีเซลเฉลี่ย 245,307 บาทต่อตารางเมตร จะเห็นได้ว่าราคาขายต่อของรูปแบบ 2 ห้องนอนได้ Capital Gain สูงถึง 64% เลยทีเดียว

คอนโดน่าลงทุน ย่านทองหล่อกับโอกาสของผู้มองเห็นอนาคต

ดังนั้น หากจะกล่าวว่าทำเลย่านทองหล่อ เป็นทำเลที่ทั้งนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติอยากถือครองและเข้าพักอาศัย ก็ไม่น่าแปลก เพราะด้วยปัจจัยหลายด้าน ทั้งศักยภาพของทำเลที่อยู่ใจกลางเมือง ล้อมรอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งห้างสรรพสินค้า ถนนหลายสายที่สะดวกในการเดินทาง รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟฟ้า เป็นต้น 

ปัจจุบันโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ๆ ที่กำลังพัฒนาต่างก็ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น อย่างโครงการ KHUN by YOO ของแสนสิริที่ได้ปฏิวัติวงการอสังหาฯ ไทย จับมือ YOO Design Studio บริษัทดีไซน์ระดับโลก และ Philippe Starck ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการ 

ทั้งในส่วนของสไตล์ และฟังก์ชัน รวมถึงคัดสรรเฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ให้ตอบโจทย์กับผู้ที่ชื่นชอบและหลงไหลในการดีไซน์ให้เข้ามาผสมผสานกับพื้นที่อาศัยได้อย่างลงตัว

อีกทั้งมูลค่าของอสังหาฯ ในย่านนี้ที่ผู้ลงทุนถือครองยังมีโอกาสที่จะเพิ่มมูลค่าขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ในขณะที่จำนวนการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในพื้นที่นี้มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ตามพื้นที่ที่จำกัด แปลผกผันกับจำนวนดีมานต์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนที่ค่อนข้างสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ จึงไม่น่าแปลกใจ 

หากทำเลทองหล่อจะยังคงครองใจและเป็นทำเลยอดฮิตของเหล่านักลงทุน

หาคอนโดที่คุณต้องการได้ที่นี่: คอนโดทองหล่อ, คอนโดสุขุมวิท, ซื้อคอนโด, คอนโดให้เช่า, คอนโดมือสอง

หาข้อมูลคอนโดที่คุณต้องการได้ที่นี่: Condo Juristic Person, Property Management, คอนโดสุขุมวิท, คอนโดให้เช่า, คอนโดจตุจักร, ขายคอนโด, คอนโดทองหล่อ, ทรัพย์สินรอการขาย, bangkok condo for rent, คอนโดพระราม 4