Skip to content
Home » บทความ » บ้าน

บ้าน

ทำไมรางน้ำฝนถึงช่วยให้บ้านของคุณทรุดช้าลง

  • by

รางน้ำฝนเข้ามาเป็นจุดบังคับน้ำให้ไหลตามทางที่กำหนดช่วยให้น้ำไม่ไหลลงดินรอบตัวบ้าน ช่วยให้ลดการเกิดพื้นดินทรุดจากน้ำฝน รวมถึงรางน้ำฝนยังช่วยควบคุมไม่ให้น้ำไหลไปในจุดที่ไม่ต้องการได้อีกด้วย