Skip to content

มิถุนายน 2022

สิ่งที่ควรมองหาในอาหารแมวคุณภาพดี

  • by

คุณภาพของอาหารสำหรับแมวนั้นแตกต่างกันอย่างมาก มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสิ่งที่ทำให้อาหารแมวที่ดี ส่วนผสมที่ดีที่สุดในอาหารแมว ได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และแร่ธาตุ อาหารแมวยี่ห้อที่ดีที่สุดคืออาหารที่มีส่วนผสมเหล่านี้ในผลิตภัณฑ์ของตนโดยไม่ลดทอนคุณภาพ

ทำไมรางน้ำฝนถึงช่วยให้บ้านของคุณทรุดช้าลง

  • by

รางน้ำฝนเข้ามาเป็นจุดบังคับน้ำให้ไหลตามทางที่กำหนดช่วยให้น้ำไม่ไหลลงดินรอบตัวบ้าน ช่วยให้ลดการเกิดพื้นดินทรุดจากน้ำฝน รวมถึงรางน้ำฝนยังช่วยควบคุมไม่ให้น้ำไหลไปในจุดที่ไม่ต้องการได้อีกด้วย